Dobrodošli

  CEDAR d.o.o. je tvrtka osnovana 1992. godine. Od tada Cedar se bavi proizvodnjom i izvozom primarno bukove građe na tržišta Sjeverne Afrike, Bliskog istoka, Indije, Dalekog istoka i Europe.


  Certifikati

  • Certifikat

   Posjedujemo FSC ® certifikat pod kojim se odvija izvoz cjelokupnog proizvodnog programa.


  Europska unija
  Zajedno do fondova EU


  Tvrtka CEDAR d.o.o. započela je s provedbom projekata „CEDAR IKT- Uvođenje integriranog IKT rješenja za praćenje poslovanja tvrtke Cedar d.o.o.“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

  Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

  Svrha projekta "Povećanje proizvodnih kapaciteta pilane Vrbovsko" je povećanje učinkovitosti poslovanja uvođenjem integriranog IKT rješenja za ukupno poslovanje tvrtke Cedar. Nabavom nove informatičke opreme i implementacijom modula ERP, HR i CRM povezat će se do sada odvojeni poslovni procesi, automatizirati pojedine procedure i smanjiti trošak rada, što će pružiti temelje za daljnji rast i razvoj tvrtke.

  Ukupna vrijednost projekta: 2.577.468,89 kn

  Iznos bespovratne potpore: 1.500.000,00 kn

  Razdoblje provedbe: 9.1.2017. – 9.1.2018.

  Voditelj projekta: Damir Mandekić, pomoćnik direktora

  Kontakt e-mail za više informacija: info@cedar.hr


  Dana 09. siječnja 2018. tvrtka Cedar d.o.o. uspješno je završila provedbu EU projekta „CEDAR IKT-Uvođenje integriranog IKT rješenja za praćenje poslovanja tvrtke Cedar d.o.o.“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Provedba projekta trajala je 12 mjeseci te su u tom razdoblju ostvareni sljedeći projektni rezultati:
  • Nabavljena je i implementirana nova informatička oprema čime je stvorena adekvatna hardwerska baza i informatička infrastruktura kao pretpostavka za ispravno funkcioniranje novog IKT rješenja
  • Nabavljeno je i implementirano novo IKT rješenje koje obuhvaća ERP, CRM i HR module, a kojim je ostvarena integracija i optimizacija ključnih poslovnih procesa
  • Povećana je vidljivost tvrtke i osigurana je diseminacija rezultata provedbe projekta sufinanciranog EU sredstvima
  Provedbom projekta povećana je učinkovitost poslovanja tvrtke Cedar d.o.o., optimizirano je 9 poslovnih procesa, automatizirane su brojne interne procedure, smanjen je trošak rada te je unaprijeđen ljudski kapital tvrtke kroz edukaciju djelatnika za rad na novom IKT rješenju čime je stvoren temelj za daljnji rast i razvoj tvrtke, a što će u konačnici dovesti do povećanja prihoda od prodaje, očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta i jačanja konkurentnosti tvrtke u sektoru drvoprerađivačke industrije.

  Više informacija na:
  www.strukturnifondovi.hr
  www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
  www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

  Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke CEDAR d.o.o.

  OBAVIJEST O NABAVI

  Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

  >DATUM OBJAVE: 07.08.2017.


  NAZIV NABAVE:

  IKT rješenje i informatička oprema

  Evidencijski broj nabave: Usluga 01


  >NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:

  Cedar d.o.o.,

  Rubeši 163/c,

  51215 Kastav

  OIB: 17113221373


  KONTAKTNI PODACI:

  Damir Mandekić,

  Kontakt telefon: +385 51 224 854,

  Adresa elektroničke pošte: damir@cedar.hr,


  OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:

  Predmet nabave uključuje:

   Nabavu i implementaciju nove informatičke opreme

   Nabavu i implementaciju novog IKT rješenja

  Sva oprema i softver koji su predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad.

  Usluga uvođenja IKT rješenja uključuje savjetodavne usluge detaljnije raspisane u Prilogu 6 Opis posla.

  Sve usluge koje su predmet nabave pružat će se na lokaciji naručitelja. Ponuđena roba mora biti nova.

  VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi


  ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 28.08.2017. godine u 15,00 sati


  Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

  ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE/DOKUMENTACIJA:


  Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: www.cedar.hr/eu-projekti-cedar-ikt


  Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: damir@cedar.hr

  Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE

  Istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.

  Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 51 224 854