OBAVIJEST O NABAVI


Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), Poziva na dostavu projektnih prijava „Kompetentnost i razvoj MSP“

DATUM OBJAVE: 05.06.2017.

EV: Roba 01

NAZIV  I ADRESA NARUČITELJA:

CEDAR d.o.o. (NoJN - nije obveznik Zakona o javnoj nabavi)

Rubeši 163/c, 51215 Kastav

OIB:  17113221373

 

KONTAKT PODACI:

Kontakt osoba: Damir Mandekić

Kontakt telefon: +385 51 224 854

Adresa elektroničke pošte:damir@cedar.hr

 

OSNOVNE INFORMACIJE O TEHNIČKIM POJEDINOSTIMA PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je nova oprema za proizvodni pogon pilane. Predmet nabave čine proizvodna linija za piljenje drvnih trupaca, silos za skladištenje piljevine te edukacija djelatnika za pravilno rukovanje i održavanje proizvodne opreme.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Svi strojevi koji su predmet nabave uključuju instalaciju i puštanje u probni rad.

 

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Roba (objava Obavijesti o nabavi)

 

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 26.06.2017. godine u 12:00 sati

 

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu: CEDAR d.o.o., Rubeši 163/c, 51215 Kastav.

 

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: www.cedar.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: damir@cedar.hr.

 

DOKUMENTACIJA:

EV: Roba 01 - Obavijest o nabavi

EV: Roba 01 - Dokumentacija za nadmetanje

 

Dokumentaciju je moguće preuzeti OVDJE.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 51 224 854.